Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Kredyt w RACHUNKU BIEŻĄCYM

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu – krótkoterminowy kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym (tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie)
 2. Przeznaczenie – bieżące zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Maksymalna kwota  – uzależniona jest od obrotów na rachunku bieżącym Klienta
 4. Okres kredytowania –  do 1 roku (z możliwością przedłużenia okresu umowy)
 5. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Odsetki – naliczane są za każdy dzień od wykorzystanej kwoty kredytu,  pobierane w okresach miesięcznych z rachunku bieżącego Kredytobiorcy
 7. Zabezpieczenie kredytu-
 • pełnomocnictwo do rachunku
 • weksel in blanco
 • inna forma uzgodniona z Bankiem

KORZYŚCI:

 1. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 2. to wsparcie dla Twojego Biznesu
 3. brak konieczności dokumentowania celowości wykorzystania kredytu

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. PDFWniosek kredytowy (obowiązujący od 20.04.2015 r.)
 2. PDFKwestionariusz osobisty (obowiązujący od 20.04.2015 r.)
 3. Tabela oprocentowania