Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-Lokata, Rachunki rozliczeniowe dla wspólnot mieszkaniowych, Lokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Rachunki rozliczeniowe dla wspólnot mieszkaniowych

Ofertę dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH staraliśmy się dostosować do Państwa potrzeb. Wśród rachunków rozliczeniowych znajdą Państwo rachunek bieżący i pomocniczy w PLN oraz w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP, CHF). Wystarczy wybrać odpowiedni rachunek i udać się do jednej z placówek Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Nasi Pracownicy odpowiedzą na Państwa pytania oraz udzielą wszelkich informacji. 

Rachunek rozliczeniowy BIEŻĄCY służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania bieżących rozliczeń związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty.

Rachunek rozliczeniowy POMOCNICZY służy do gromadzenia środków na określony cel (np. opał, fundusz remontowy) i przeprowadzania określonych przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.

Rachunki te mogą być prowadzone na czas  określony lub nieokreślony.

Rachunki rozliczeniowe BIEŻĄCE/ POMOCNICZE prowadzone są dla:

  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami

Z menu po lewej stronie prosimy wybrać produkt,

o którym chcecie Państwo dowiedzieć się więcej.

W zakładce: Oferty dla wspólnot mieszkaniowych > Druki i formularze znajdą Państwo wnioski oraz dyspozycje o dodatkowe usługi, z jakich mogą Państwo skorzystać w ramach rachunku rozliczeniowego, takie jak: Wniosek o kartę płatniczą Visa Business Debetowa, Wniosek w sprawie korzystania z Bankowości Internetowej (SBI - token, SKBI na kartę), Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło, Dyspozycja uaktywnienia usługi SMS i inne.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy informuje, że środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w naszym Banku posiadają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dowiedź się więcej  http://www.bfg.pl