Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Kredyt Wspólny Remont

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu –kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych
 2. Przeznaczenie – finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją nieruchomości będącej w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej (np. remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.). Może być także przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Wspólnotę z własnych środków z uwzględnieniem pewnych warunków:
 • refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przez datą złożenia wniosku o kredyt;
 • poniesione wydatki są udokumentowane;
 • zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Wspólnoty w kosztach inwestycji

Wymagane jest dokumentowanie celowości wykorzystania kredytu.

 1. Okres kredytowania –  do 20 lat
 2. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 3. Zabezpieczenie kredytu
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami rozliczeniowymi Wspólnoty (bieżącym i/lub pomocniczymi);
 • cesja wierzytelności z tytułu wpłat członków Wspólnoty na fundusz remontowy;
 • cesja praw z umowy (polisy) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • inna forma uzgodniona z Bankiem

KORZYŚCI:

 1. możliwość uzyskania karencji w spłacie kwoty kredytu
 2. zabezpieczenie spłaty kredytu dostosowane do specyfiki funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 3. możliwość otrzymania premii termomodernizacyjnej z BGK
 4. możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo- odsetkowych  (metoda annuitetowa) lub w ratach malejących
 5. możliwość finansowania nawet do 100% inwestycji
 6. długi okres kredytowania do 20 lat

 

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. PDFzestawienie dokumentów.pdf
 2. PDFwzór uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf
 3. PDFWniosek o kredyt wspólny Remont.pdf
 4. PDFinformacje uzupełniające.pdf
 5. PDFinformacja o wspólnocie.pdf
 6. PDFbudżet wspólnoty mieszk.pdf
 7. PDFbudżet remontowy.pdf