Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

System Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI) dla wspólnot mieszkaniowych

SZCZEGÓŁY:

 1. System SKBI (System Korporacyjnej Bankowości Internetowej) – usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji z rachunków bankowych Klienta oraz dostępu do innych produktów bankowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego
 2. Karta mikroprocesorowa służy do akceptacji składanych dyspozycji, posiada certyfikat ważny przez 10 lat (od daty wydania)
 3. Możliwości Systemu SKBI:
 • składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w walucie polskiej
 • podpisywanie przelewów przez więcej niż jedną osobę, w dowolnej kombinacji, zgodnie z kartą wzorów podpisów
 • różnicowanie uprawnień użytkowników pracujących w systemie - pozwala na rozdział czynności przygotowania przelewów od czynności ich podpisywania
 • tworzenie pojedynczych przelewów oraz paczek przelewów - pozwala na autoryzację (podpisanie) paczki przelewów przy jednokrotnym użyciu numeru PIN do podpisu elektronicznego
 • import przelewów z systemów eksploatowanych przez Klienta – systemu finansowo-księgowego czy kadrowo-płacowego
 • generowanie zestawień operacji - informacji o stanie rachunków rozliczeniowych (wyciągi bankowe)
 • tworzenie baz danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje
 • zakładanie oraz likwidowanie lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunku rozliczeniowym Klienta
 • generowanie raportów z operacji dokonywanych przez Internet z podziałem na rachunki bankowe, kontrahentów i płatników (rachunki wpłat masowych)
 • generowanie wydruków – potwierdzeń operacji bankowych

WARUUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI:

 1. posiadanie w Banku rachunku rozliczeniowego
 2. posiadanie dostępu do Internetu
 3. złożenie wniosek w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy

KORZYŚCI:

 1. niska opłata za prowadzenie rachunku
 2. możliwość podglądu salda oraz obrotów na rachunku za pośrednictwem Bankowości Internetowej (SKBI na kartę)
 3. swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych

Szczegółowa Instrukcja obsługi dostępna po kliknięciu w zakładkę LOGOWANIE > POMOC techniczna

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!