Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-Lokata, EKO Kredyt, Lokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

EKO Kredyt

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie:
  • kolektory słoneczne
  • pompy ciepła
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • systemy dociepleń budynków
  • okna, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne
  • pokrycia dachowe o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina, dachówka ceramiczna, gont
  • elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach,  urządzenia i usługi polegające na przystosowaniu samochodów spalinowych do napędu elektrycznego, zasilania LPG, gazem ziemnym itp.
  • domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
  • systemy odzysku wody deszczowej,
  • kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą, w tym kominki),
  •  systemy dociepleniowe; ciepła i/lub rekuperatory,
  • duży sprzęt AGD (pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki) posiadający klasę energooszczędności co najmniej A++;
  •  ekoarmatura (w szczególności termozawory, spłuczki dwufunkcyjne, krany z fotokomórką, perlatory);
  •  rowery; samochody i pojazdy elektryczne;
  •  instalacje Fotowoltaiczne o mocy 2kW – 10 kW
  • przyłącze do miejskiej sieci cieplnej

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu w wysokości co najmniej 80% wartości wykorzystanego kredytu.

 1. Maksymalna kwota kredytu  -  do 100% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 50.000,00 zł
 2. Okres kredytowania - do 5 lat
 3. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 4. Zabezpieczenie kredytu:

do kwoty 20.000,00 zł.   

 • weksel in blanco
 • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę

powyżej 20.000,00 zł.

 • weksel in blanco
 • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę
 • dodatkowe zabezpieczenie uzgodnione z wnioskodawcą w zależności od posiadanej zdolności kredytowej

OPROCENTOWANIE I OPŁATY:

 1. Oprocentowanie ZMIENNEWIBOR 3M + 3,00% 1/2
 2. Prowizja – 0,00%
 3. Opłata przygotowawcza – 0,00%

OBJAŚNIENIA:

1 WIBOR 3 miesięczny jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek

2 Istnieje możliwość obniżenia oprocentowania o 1,00% w przypadku zabezpieczenia kredytu hipoteką na nieruchomości

KORZYŚCI:

 1. dogodny okres kredytowania
 2. przystępna cena
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY:

KWOTA KREDYTU  5.000,00 zł.

OKRES KREDYTOWANIA 48 miesięcy

Rata w wysokości 125,49 zł (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) za 5.000,00 zł  kredytu udzielonego w jednostkach organizacyjnych  Banku, spłacanego w 48 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem  zmiennym 5,06%* i prowizją za jego udzielenie  w wysokości 0%. RRSO wynosi 5,73%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 566,30 zł składa się:

 • prowizja za udzielenie kredytu  w wysokości 0,00 zł,
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości  0,00 zł. 
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 517,30 zł.
 • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 49,00 zł.

Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5.566,30 zł.

Informacja wg stanu na  02.01.2015 r.

Szczegóły oferty, w tym taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

*WIBOR + marża bankowa na dzień 02.01.2015 r.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. PDFwniosek kredyt gotówkowy
 2. PDFzaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia.pdf
 3. Tabela oprocentowania