Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-Lokata, Ostrzeżenie przed atakami hakerskimi, Lokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Ostrzeżenie przed atakami hakerskimi

Pragniemy zwrócić uwagę na komunikat Związku Banków Polskich dotyczący powtarzających się ataków hakerskich na klientów bankowości internetowej.  Są one przeprowadzane z wykorzystaniem wirusa - trojana o nazwie roboczej Banatrix.

Działanie wirusa Banatrix uaktywnia się w przeglądarkach internetowych, takich jak:

  • Chrome,
  • Internet Explorer,
  • Firefox,
  • Opera.

Polega na znalezieniu ciągu liczb, który odpowiada numerowi rachunku bankowego, a następnie zamianie go na inny numer rachunku podstawiony przez przestępców.
Efektem działania jest zmiana numeru rachunku bankowego w trakcie, gdy użytkownik stara się wykonać operację przelewu środków z poziomu swojego serwisu transakcyjnego. Osoba, która nie zauważy tej zmiany może przelać środki na inny rachunek bankowy, zazwyczaj założony na sfałszowane dane lub tzw. „słupa”.

W związku z powyższym przypominamy Państwu o:

  • regularnym skanowaniu programem antywirusowym komputera, z którego następuje logowanie do serwisu transakcyjnego, pod kątem złośliwego oprogramowania zainstalowanego w systemie operacyjnym
  • odpowiednim zabezpieczeniu komputera, m.in. poprzez regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji,  tzw. łatek systemowych
  • uważnym czytaniu SMS-a z kodem przed potwierdzeniem operacji, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji i sprawdzeniu czy numer rachunku, na który wysyłamy pieniądze zgadza się z tym, który użytkownik chciał wpisać.

    Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/bankowosc-internetowa