Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-Lokata, Kredyt obrotowy "1.000 zł na 1 ha", Lokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Kredyt obrotowy "1.000 zł na 1 ha"

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
 2. Przeznaczenie – na zakup:
 • oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
 • nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
 • materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
 • środków ochrony roślin,
 • artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
 • innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

Kredyt powinien być wykorzystany zgodnie z celem, na jaki został przyznany, oraz kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu w wysokości co najmniej 50% wartości wykorzystanego kredytu.

 1. Okres kredytowania – nie dłuższy niż 18 miesięcy  (do 1,5 roku)
 2. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 3. Maksymalna kwota kredytu 150.000,00 zł.

Bank udziela kredytu w zryczałtowanej wysokości, wynoszącej maksymalnie 1.000,00 zł. kredytu na 1 ha użytków rolnych w roku obrotowym, w zależności od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

 1.  Zabezpieczenie kredytu - forma uzgodniona z Bankiem

KORZYŚCI:

 1. minimum formalności
 2. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 3. możliwość rozwoju dla twojego gospodarstwa rolnego
 4. możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. PDFWniosek kredytowy o udzielenie kredytu obrotowego "1.000 zł. na 1 ha" na finansowanie bieżącej działalności obrotowej (obowiązujący od 10.04.2015 r.)
 2. PDFKwestionariusz osobisty kredytobiorcy/ poręczyciela do kredytu obrotowego "1.000 zł na 1 ha" na finansowanie bieżącej działalności rolniczej (obowiązujący od 10.04.2015 r.)
 3. Tabela oprocentowania