Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Zebrania Grup Członkowskich w sierpniu 2015 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że zgodnie ze Statutem Banku w dniach 25-26.08.2015 r. odbędą się zebrania członków Banku Spółdzielczego w Leśnicy zgodnie z harmonogramem i z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie nowelizacji Ustawy o funkcjonowaniu Banków Spółdzielczych ich Zrzeszaniu się i Banków Zrzeszających dostosowujące Polskie prawo do Unijnego Rozporządzenia CRR.
  3. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
  4. Dyskusja.
  5. Przyjęcie wniosków.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że Zebranie Grupy Członkowskiej zwołane  w wyżej podanym terminie, będzie miało pełną zdolność do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych członków Banku.                                                                          

                Szczegóły zebrań grup członkowskich dla członków Banku z terenu działania poszczególnych placówek Banku wyszczególniono w harmonogramie: PDFharmonogram zebrań www.pdf