Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-Lokata, WYGODNY KREDYT, Lokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

WYGODNY KREDYT

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie dowolny cel konsumpcyjny
 3. Maksymalna kwota kredytu  -  80.000,00 zł
 4. Okres kredytowania - do 96 miesięcy
 5. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6.  Zabezpieczenie kredytu:
 • weksel in blanco
 • umowa ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy oferowana przez MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa

OPROCENTOWANIE I OPŁATY:

 1. Oprocentowanie zmienne:

5,00% - 6,00% w stosunku rocznym1

WIBOR 1Y + marża w stosunku rocznym2/3

 1. Prowizja –  od 4,00% do 5,50%
 2. Opłata przygotowawcza – 0,00%

1 przy systemie spłat malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)

2 przy systemie spłat annunitetowych ( równe raty kapitałowo-odsetkowe)

3 WIBOR 1Y ( średni z ostatnich 12 miesięcy) z 31 grudnia każdego roku. Zmiana oprocentowania następuje z dniem  01 stycznia każdego roku i obowiązuje  w okresie  01 stycznia do 31 grudnia danego roku.

KORZYŚCI:

 1. wygodny okres kredytowania
 2. wygodne raty i przystępna cena
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY:  (wg. tabeli oprocentowania obowiązującej od dnia 01.02.2016 r.)

KWOTA KREDYTU  10.000,00 zł.

OKRES KREDYTOWANIA 72 miesiące

10.000 zł  kredytu udzielonego w jednostkach organizacyjnych  Banku  spłaconego w 72 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 165,73 zł. z oprocentowaniem  zmiennym 6,00%* w stosunku rocznym i prowizją za jego udzielenie  w wysokości 5,50%. RRSO wynosi 9,15%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 2.688,00 zł składa się:

 • prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 550,00 zł,
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  0,00 zł.,
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 1.936,00 zł.
 • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 202,00 zł.

Całkowita kwota kredytu wynosi 10.000 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 12.688,00 zł.

Informacja wg stanu na  09.03.2017 r.

Szczegóły oferty, w tym warunki ubezpieczenia oraz taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy

PDFwniosek kredyt gotówkowy

PDFZaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Tabela oprocentowania

*WIBOR 1Y na dzień 31.12.2015r. + marża bankowa

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

Wygodny Kredyt na SZCZĘŚCIE