Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-Lokata, Kredyt GOTÓWKOWY, Lokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Kredyt GOTÓWKOWY

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – dowolny cel konsumpcyjny
 3. Maksymalna kwota kredytu  -  15- krotność dochodów netto Kredytobiorcy nawet do  80.000,00 zł
 4. Okres kredytowania - do 5 lat
 5. Oprocentowanie kredytustała stopa procentowa w stosunku rocznym
 6.  Zabezpieczenie kredytu-
 • weksel in blanco
 • inna forma uzgodniona z Bankiem

KORZYŚCI:

 1. wysoka kwota kredytu – nawet do 80.000,00 zł.
 2. minimum formalności
 3. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY:

KWOTA KREDYTU  5.000,00 zł.

OKRES KREDYTOWANIA 48 miesięcy

Rata w wysokości 146,93 zł (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa ) za 5.000,00 zł  kredytu udzielonego w jednostkach organizacyjnych  Banku, spłacanego w 48 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem  stałym 8,50% w stosunku rocznym i prowizją za jego udzielenie  w wysokości 3%. RRSO wynosi 11,32%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1.067,81 zł składa się:

 • prowizja za udzielenie kredytu  w wysokości 150,00 zł,
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  50,00 zł.
 • suma odsetek za cały okres kredytowania  867,81 zł.  

Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6.067,81 zł.

Informacja wg stanu na 01.04.2015 r.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. PDFwniosek kredyt gotówkowy
 2. PDFzaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia.pdf
 3. Tabela oprocentowania