Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-Lokata, Karta debetowa Visa Business Euro (karta walutowa), Lokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Karta debetowa Visa Business Euro (karta walutowa)

Dzięki  karcie debetowej Visa Business Euro nie musisz zabierać ze sobą waluty Euro za granicę, a dostęp do pieniędzy masz cały czas.

SZCZEGÓŁY:

 • międzynarodowa karta płatnicza typu on-line przeznaczona dla Klientów instytucjonalnych (dla firm),
 • wydawana na 3 lata, jej ważność kończy się w ostatnim dniu miesiąca, roku podanego na awersie karty
 • dostęp do konta on-line umożliwia kontrolowanie aktualnego jego stanu 
 • środki, które wpływają na rachunek klienta w tej samej chwili są do jego dyspozycji
 • umożliwia dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą
 • koszt wydania karty: 0 zł
 • karta wyróżnia się brakiem przewalutowania przy wykonywaniu płatności w tej walucie nawet na etapie autoryzacji  (blokady środków). Oznacza to, że wypłacona przy użyciu karty kwota nie podlega żadnym przeliczeniom i podczas zakupów w walucie Euro może zostać wydatkowana bez obawy, że ryzyko kursowe wpłynie na ewentualną odmowę np. z tytułu zbyt niskiej kwoty środków dostępnych.
 • natomiast wszystkie transakcje zrealizowane przez klientów w walucie innej niż Euro zostaną w celu rozliczenia na rachunku klienta przewalutowane przez Visa na Euro po kursie Visa z dnia rozliczenia transakcji.

LIMITY KARTY:

 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki 10.000 Euro
 • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych 15.000 Euro

KORZYŚCI:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze
 • możliwość dokonywania w kraju i w strefie euro transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków  w bankomatach realizujących tę usługę
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

BEZPIECZEŃSTWO:

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku tel.: +48 86 215 50 50 czynna całą dobę,
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart tel.: +48 828 828 828,
 • osobiście w placówce Banku,
 • za pośrednictwem portalu kartowego,
 • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

 1. Lista bankomatów dostępna  w zakładce: KONTAKT > Lokalizacja Placówek i bankomatów > Bankomaty bezprowizyjne

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!