Oferta pracy na stanowisku STRAŻNIK - KIEROWCA        Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Oferta pracy na stanowisku STRAŻNIK - KIEROWCA

Stanowisko:

Strażnik - Kierowca

Zadania:

 • konwojowanie przewożonego lub przenoszonego mienia bankowego,
 • ochrona obiektu i pomieszczeń bankowych oraz czynności kasowo- skarbcowych przed napadem, włamaniem lub zaborem mienia bankowego,
 • ochrona wyznaczonych pomieszczeń przed przedostaniem się na ich teren osób nieupoważnionych,
 • obserwacja zachowań osób przebywających w rejonie powierzonym ochronie,
 • wykazywanie szczególnej czujności podczas pracy kasy, przenoszenia pieniędzy z kasy do miejsca przechowywania transportów wartości,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem pożarowym znajdującym się na terenie banku i używania go w razie potrzeby,
 • przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony w czasie transportu wartości pieniężnych

Wymagania:

 • licencja pracownika ochrony fizycznej osób i mienia,
 • zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej,
 • wykształcenie średnie/wyższe,
 • prawo jazdy kat. B

Prosimy o wysyłanie CV, listów motywacyjnych na adres: do dnia 11.08.2017 r. Pracodawca skontaktuje się wyłącznie z  wybranymi kandydatami.