Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-Lokata, Kredyt KONSOLIDACYJNY niezabezpieczony hipotecznie, Lokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Kredyt KONSOLIDACYJNY niezabezpieczony hipotecznie

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt  dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – na spłatę zobowiązań:
  • kredyt/ pożyczka gotówkowa
  • kredyt/ pożyczka samochodowa
  • limit w karcie kredytowej
  • limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
  • kredyt/ pożyczka hipoteczna
  • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności)
  • kredyt studencki
  • kredyt/ pożyczka udzielony/na przez zakład pracy
 3. Okres kredytowania – do 7 lat
 4. Maksymalna kwota kredytu – 25.000,00 zł.
 5. Oprocentowanie kredytustała stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Zabezpieczenie kredytu:
  • weksel in blanco
  • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym z którym Bank ma podpisana umowę

KORZYŚCI:

 1. możliwość zamiany kilku kredytów na jeden, długoterminowy o niższym oprocentowaniu
 2. korzystny dla osób, które posiadają zadłużenie w kilku instytucjach bankowych
 3. okres kredytowania – nawet do 7 lat
 4. obniżenie wielkości zobowiązań
 5. łatwiejsza spłata zobowiązań

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNYI:

KWOTA KREDYTU  20.000,00 zł.

OKRES KREDYTOWANIA 60 miesięcy

Rata w wysokości   472,73 zł (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) za 20.000,00 zł  kredytu udzielonego w jednostkach organizacyjnych Banku, spłacanego w 60 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem stałym 8,50% w stosunku rocznym i prowizją za jego udzielenie  w wysokości 2%. RRSO wynosi  10,10%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości  4.831,18 zł składa się:

 • prowizja za udzielenie kredytu  w wysokości 400,00 zł,
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 100,00 zł,
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 4.331,18 zł. 

Całkowita kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  24.831,18 zł.

Informacja wg stanu na 01.04.2015 r.

Szczegóły oferty, w tym taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. PDFwniosek kredyt gotówkowy
 2. PDFzaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia.pdf
 3. Tabela oprocentowania