Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-Lokata, Kredyt na ZAKUP POJAZDÓW, Lokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Kredyt na ZAKUP POJAZDÓW

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – kredyt udzielany jest na zakup: nowych i używanych – samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, skuterów podlegających zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Maksymalna kwota kredytu:
  • dla kredytu na zakup nowego samochodu/ pojazdu – od 70 – 100% ceny zakupu
  • dla kredytu na zakup używanego samochodu/ pojazdu – od 70-80% ceny zakupu
 4. Okres kredytowania:
  • w przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – 7 lat
  • w przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych - suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 10 lat, z zastrzeżeniem, że okres kredytowania nie może być dłuższy niż 7 lat
 5. Oprocentowanie kredytu –  stała stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Zabezpieczenie kredytu:
  • przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na kredytowanym pojeździe
  • cesja praw z polisy ubezpieczenia AUTO CASCO – AC            
 7. Wymagany udział środków własnych 
  • dla pojazdu nowego:
   • 0% jeśli wartość pojazdu jest niższa niż 40.000,00 zł,
   • 20%  jeżeli wartość pojazdu wynosi od 40.001,00 zł. do  50.000,00 zł,
   • 30%  jeżeli wartość pojazdu przekracza  50.001,00 zł.
  • dla pojazdu używanego:
   • 20% wartości pojazdu do 40.000,00 zł,
   • 30% jeżeli wartość pojazdu przekracza  40.001,00 zł.

KORZYŚCI:

 1. kwota kredytu – uzależniona od rodzaju pojazdu
 2. okres kredytowania – do 7 lat
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 5. korzystne pakiety ubezpieczeń

PRZYKLAD REPREZENTATYWNY:

kwota kredytu 40.000,00 zł.

okres kredytowania 60 miesięcy

Rata w wysokości   989,74 zł ( najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa ) za 40.000,00 zł  kredytu udzielonego w jednostkach organizacyjnych  Banku, spłacanego w 60 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem stałym 8,50% w stosunku rocznym i prowizją za jego udzielenie  w wysokości 2%. RRSO wynosi  9,91%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości  9.499,84 zł składa się:

 • prowizja za udzielenie kredytu  w wysokości 800,00 zł,
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  50,00 zł. 
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 8.64984 zł. 

Całkowita kwota kredytu wynosi 40.000,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  49.499,84 zł.

Informacja wg stanu na 01.04.2015 r.

Szczegóły oferty, w tym taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. PDFwniosek kredyt gotówkowy
 2. PDFzaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia.pdf
 3. Tabela oprocentowania