Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Konta osobiste

 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR

  ROR – to konto osobiste, przeznaczone dla osób fizycznych do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To rachunek, na który powinny być dokonywane stałe miesięczne wpływy.

  06 Września 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR – SENIOR

  ROR SENIOR – to konto osobiste, przeznaczone dla emerytów i rencistów do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

  06 Września 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH

  ROR – Konto dla Młodych – to rachunek przeznaczony dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia. Posiadaczem rachunku może więc być nie tylko osoba małoletnia w imieniu której umowę podpisuje opiekun prawny (Rodzic), ale także osoba pełnoletnia, która kontynuuje naukę. Rachunek ten pozwoli młodym osobom „wejść w świat bankowości” bez ponoszenia kosztów.

  06 Września 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

  ROR Świadczeń Socjalnych – to konto osobiste, przeznaczone dla osób fizycznych pobierających zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i inne. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jedyną różnicą pomiędzy rachunkiem ROR a rachunkiem ROR świadczeń socjalnych jest niższa miesięczna opłata za prowadzenie rachunku.

  06 Września 2013
  czytaj dalej