Rachunek powierniczy (dla deweloperów)       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Rachunek powierniczy (dla deweloperów)

SZCZEGÓŁY:

  1. Posiadacz rachunku – deweloper
  2. Waluta rachunku: PLN
  3. Powiernik „deweloper”, posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym
  4. Powierzający „nabywca”, deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem
  5. Wpłaty – dokonywane wyłącznie przez powierzającego wynikające z umowy deweloperskiej
  6. Wypłaty – dokonywane wyłącznie przez powiernika – deweloper; po spełnieniu warunków określonych w umowie deweloperskiej

KORZYŚCI:

  1. gwarantuje bezpieczeństwo środków dla finansujących inwestycję deweloperską
  2. zabezpiecza przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym posiadacza rachunku – dewelopera (powiernika)
  3. daje ścisłą kontrolę wydatkowanych środków pieniężnych
  4.  pozwala na gromadzenie wyłącznie środków pieniężnych związanych z konkretnym przedsięwzięciem deweloperskim

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!