Koronawirus - jak działamy obecnie?      PROŚBA Komunikat dotyczący koronawirusa     Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      Rachunek powierniczy (dla deweloperów)         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź Rachunek powierniczy (dla deweloperów) na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Rachunek powierniczy (dla deweloperów)  e-Lokata  Rachunek powierniczy (dla deweloperów)

Rachunek powierniczy (dla deweloperów)

SZCZEGÓŁY:

  1. Posiadacz rachunku – deweloper
  2. Waluta rachunku: PLN
  3. Powiernik „deweloper”, posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym
  4. Powierzający „nabywca”, deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem
  5. Wpłaty – dokonywane wyłącznie przez powierzającego wynikające z umowy deweloperskiej
  6. Wypłaty – dokonywane wyłącznie przez powiernika – deweloper; po spełnieniu warunków określonych w umowie deweloperskiej

KORZYŚCI:

  1. gwarantuje bezpieczeństwo środków dla finansujących inwestycję deweloperską
  2. zabezpiecza przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym posiadacza rachunku – dewelopera (powiernika)
  3. daje ścisłą kontrolę wydatkowanych środków pieniężnych
  4.  pozwala na gromadzenie wyłącznie środków pieniężnych związanych z konkretnym przedsięwzięciem deweloperskim

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!