Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      Dane finansowe         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

Dane finansowe

 Dane finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporzadzone na dzień 31 grudnia 2018 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r.
 

Dane finansowe w poszczególnych latach 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Opinia/ Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Bilans Banku - AKTYWA: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Bilans Banku - PASYWA: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Bilans Banku - POZYCJE POZABILANSOWE: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Rachunek przepływów pieniężnych: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Rachunek zysków i strat: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017