Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Dane finansowe

Dane finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania (491,24KB)
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2022 r. (192,86KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (1,40MB)

Dane finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania (802,65KB)
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2021 r. (189,93KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (883,48KB) 

Dane finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania (802,70KB)
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2020 r. (189,63KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (894,09KB) 

 

Dane finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania (556,66KB)
Sprawozdanie finansowe sporzadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2019 r. (191,33KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (906,06KB) 

 

Dane finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania (707,87KB)
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r. (160,60KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (1,10MB)