Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Dane finansowe

 Dane finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporzadzone na dzień 31 grudnia 2020 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

Dane finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporzadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

Dane finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporzadzone na dzień 31 grudnia 2018 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 

Dane finansowe w poszczególnych latach 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Opinia/ Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Bilans Banku - AKTYWA: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Bilans Banku - PASYWA: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Bilans Banku - POZYCJE POZABILANSOWE: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Rachunek przepływów pieniężnych: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Rachunek zysków i strat: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017