OGŁOSZENIE    Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy informuje, że w dniu 15 października 2021r. (piątek) ulegnie skróceniu czas pracy w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy    |||   Konkurs Kartowy "Emocje z Grupą BPS"  |||   Loteria Promocyjna wygraj 5000 zł    |||   Promocja 0 zł rachunek dla Firm i Wspólnot mieszkaniowych   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%    |||   Proces umorzeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0    |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Dane finansowe

 Dane finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporzadzone na dzień 31 grudnia 2020 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

Dane finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporzadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

Dane finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta PDFSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporzadzone na dzień 31 grudnia 2018 r. PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 

Dane finansowe w poszczególnych latach 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Opinia/ Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Bilans Banku - AKTYWA: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Bilans Banku - PASYWA: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Bilans Banku - POZYCJE POZABILANSOWE: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Rachunek przepływów pieniężnych: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017
Rachunek zysków i strat: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

PDF2017