Komunikat IKE       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Komunikat IKE


KOMUNIKAT


uprzejmie informujemy, że stosownie do Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013 (M.P. z 29.11.2012r. poz. 907)

wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013 wynosi 11.139,00 zł.