Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Nowatorski Program edukacyjny Banków Spółdzielczych „TalentowiSKO” - talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy!

TalentowiSKO – to Program Banków Spółdzielczych z Grupy BPS dedykowany dzieciom i młodzieży ze Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych. Rozszerza on dotychczasową działalność Banków Spółdzielczych w zakresie prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności (SKO).

TalentowiSKO to także nowoczesna platforma internetowa, która wykorzystuje media społecznościowe, blogowanie oraz możliwość zamieszczania i korzystania z treści multimedialnych, służy komunikowaniu się uczestników projektu oraz gromadzi narzędzia niezbędne do realizacji Programu.

Właściwa edukacja finansowa jest podstawą rozwoju każdego człowieka, dlatego dobre nawyki w tym zakresie powinny być kształtowane już od najmłodszych lat. Celem jest wypracowanie wśród uczniów umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi. Program jest okazją dla szkół do rozszerzenia edukacji w zakresie finansów, przedsiębiorczości i rozwoju talentów. Uczniom zaś daje możliwość zdobywania oraz poszerzania wiedzy.

Wejdź na www.TalentowiSKO.pl i dowiedz się więcej!

Zapraszamy Szkoły do wzięcia udziału w Programie TalentowiSKO.

To proste - wystarczy skontaktować się z dowolną placówką naszego Banku.

Pełna lista placówek dostępna w zakładce: Kontakt

 

Zobacz również artykuły na stronach:

http://platforma10.instytut.com.pl

http://www.talentowisko.pl/

TalentowiSKO – Nowy Program dla SKO!