BLIK już dostępny w naszym Banku!         Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      Bankowość Internetowa         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych          

Bankowość Internetowa

Naszym Klientom instytucjonalnym oferujemy bezpieczną i nowoczesną formę obsługi bankowej przez Internet. System Bankowości Internetowej (SBI) oraz System Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI) zapewnią Państwu dostęp do środków finansowych Państwa firmy przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku! Wystarczy złożyć wniosek i podpisać umowę. Bankowość Internetowa to oszczędność czasu i  pieniędzy oraz wygoda i bezpieczeństwo!

Co zyskujecie Państwo dzięki obsłudze rachunku firmowego przez Internet?

 • możliwość wysyłania przelewów  (ZUS, US, i inne istotne dla funkcjonowania firmy)
 • bieżące monitorowanie stanu rachunku
 • przeglądanie historii operacji na rachunku
 • drukowanie wyciągów (SKBI), drukowanie potwierdzeń operacji (SBI)
 • możliwość zakładania oraz zrywania lokat bankowych
 • możliwość definiowania szablonów przelewów
 • i wiele innych, jak – oszczędność czasu i pieniędzy oraz bezpieczeństwo!

Czym różni się SBI od SKBI?

 

SBI

SKBI

Pełna nazwa

System Bankowości Internetowej

System Korporacyjnej Bankowości Internetowej

Warunek korzystania z usługi

posiadanie rachunku rozliczeniowego oraz złożenie w Banku pisemnego wniosku i podpisanie umowy

posiadanie rachunku rozliczeniowego oraz złożenie w Banku pisemnego wniosku i podpisanie umowy

Zatwierdzanie transakcji

TOKEN - urządzenie generujące hasła jednorazowe, do potwierdzania dyspozycji

KOD SMS - ciąg znaków, służący do autoryzacji zleceń

KARTA MIKROPROCESOROWA - służy do akceptacji składanych dyspozycji, posiada certyfikat ważny przez 10 lat od daty wydania

Co Klient otrzymuje po podpisaniu umowy?

 • kopertę wraz z identyfikatorem oraz TOKEN dla wskazanych we wniosku użytkowników
 • kopertę wraz z numerem karty mikroprocesorowej, nr PIN, identyfikator oraz hasło dla wskazanych imiennie użytkowników
 • czytnik/i kart mikroprocesorowych i kartę/y mikroprocesorową/e
 • dokumentację w formie elektronicznej dotyczącą zasad i sposobu instalacji Systemu SKBI

Karta wzorów podpisów

jeden podpis

jeden lub więcej podpisów

Wybrane możliwości systemu

 • tworzenie szablonów przelewów
 • definiowanie okresowych płatności w formie zlecenia stałego do zaksięgowania w przyszłości (np. zdefiniowanie płatności za czynsz, energiię, internet etc.)
 • drukowanie potwierdzeń operacji (przelewów przychodzących i wychodzących)
 • tworzenie bazy kontrahentów
 • import i eksport przelewów z innych systemów (programów), np. wynagrodzenia dla pracowników
 • definiowanie (tworzenie) przelewów z odroczoną datą księgowania (przelewy do zaksięgowania w przyszłości)
 • obsługa rachunków masowych
 • wyciąg dzienny operacji
 • możliwość wyeksportowania wyciągu w formie pliku do systemu księgowego Klienta

Z menu po lewej stronie prosimy wybrać produkt,

o którym chcecie Państwo dowiedzieć się więcej.