Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt w RACHUNKU BIEŻĄCYM

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu – krótkoterminowy kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym (tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie)
 2. Przeznaczenie – bieżące zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Maksymalna kwota  – uzależniona jest od obrotów na rachunku bieżącym Klienta
 4. Okres kredytowania –  do 1 roku (z możliwością przedłużenia okresu umowy)
 5. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Odsetki – naliczane są za każdy dzień od wykorzystanej kwoty kredytu,  pobierane w okresach miesięcznych z rachunku bieżącego Kredytobiorcy
 7. Zabezpieczenie kredytu-
 • pełnomocnictwo do rachunku
 • weksel in blanco
 • inna forma uzgodniona z Bankiem

KORZYŚCI:

 1. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 2. to wsparcie dla Twojego Biznesu
 3. brak konieczności dokumentowania celowości wykorzystania kredytu

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek kredytowy Druki i formularze dla firm 
 2. Kwestionariusz osobisty Druki i formularze dla firm
 3. Tabela oprocentowania