Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt INWESTYCYJNY

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt inwestycyjny na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych Twojej Firmy
 2. Przeznaczenie - zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego   
 3. Wkład własny – minimum 10% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT)
 4. Okres kredytowania – maksymalnie do 20 lat
 5. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6.  Zabezpieczenie kredytu-
 • weksel in blanco
 • inna forma uzgodniona z Bankiem

KORZYŚCI:

 1. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 2. długi okres kredytowania – nawet do 20 lat
 3. wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach
 4. umożliwia rozwój Twojej firmy
 5. daje możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
 6. wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek kredytowy Druki i formularze dla firm
 2. Kwestionariusz osobisty Druki i formularze dla firm
 3. Tabela oprocentowania