Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Rachunek bieżący dla rolników

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj rachunku – rachunek rozliczeniowy dla rolników
 2. Rodzaj oprocentowania - zmienne
 3. Rodzaj kapitalizacji – roczna  
 4. Waluta - PLN

KORZYŚCI:

 1. brak opłaty za otwarcie rachunku
 2. niska opłata za prowadzenie rachunku
 3. możliwość dostępu do rachunku za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej EBO
 4. możliwość realizacji płatności w formie zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty – to Bank będzie pamiętał za Państwa o realizacji przelewu!
 5. łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA Business Debetowa (VBD), Mastercard Business PayPass
 6. możliwość otrzymania informacji o stanie środków na rachunku dzięki usłudze SMS oraz telefonicznie na hasło – wystarczy złożyć stosowną dyspozycje
 7. możliwość uzyskania korzystnego kredytu w rachunku bieżącym
 8. bezprowizyjna wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS  i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) na terenie całej Polski

1)  Lista bankomatów dostępna  w zakładce: KONTAKT > Lokalizacja Placówek i bankomatów > Bankomaty bezprowizyjne

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!