Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Rachunek pomocniczy dla rolników

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj rachunku – rachunek rozliczeniowy dla rolników, przeznaczony na wyodrębnione cele prowadzonej działalności rolniczej
 2. Rodzaj oprocentowania - zmienne
 3. Rodzaj kapitalizacji – roczna  
 4. Waluta - PLN

KORZYŚCI:

 1. brak opłaty za otwarcie rachunku
 2. niska opłata za prowadzenie rachunku
 3. możliwość dostępu do rachunku za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej EBO
 4. możliwość realizacji płatności w formie zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty
 5. możliwość uzyskania do rachunku międzynarodowej karty płatniczej VISA Business Debetowa (VBD), Mastercard Business PayPass – zapewni łatwy i bezpieczny dostęp do środków!
 6. możliwość otrzymania informacji o stanie środków na rachunku dzięki usłudze SMS oraz telefonicznie na hasło – wystarczy złożyć stosowną dyspozycje
 7. bezprowizyjna wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS  i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) na terenie całej Polski 

1)  Lista bankomatów dostępna  w zakładce: KONTAKT > Lokalizacje placówek i bankomatów >bankomaty bezprowizyjne

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!