Godziny pracy Banku w Wigilię oraz Sylwestra 2021r.  |||  Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Konkurs Kartowy "Emocje z Grupą BPS"  |||   Loteria Promocyjna wygraj 5000 zł    |||   Promocja 0 zł rachunek dla Firm i Wspólnot mieszkaniowych   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Lokata STANDARD dla rolników

SZCZEGÓŁY:

 • rodzaj rachunku – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej dla rolników, przeznaczony do gromadzenia środków na warunkach określonych w umowie (za wyjątkiem lokat zawieranych za pośrednictwem Bankowości Internetowej EBO, gdzie potwierdzeniem otwarcia lokaty jest informacja umieszczona na wyciągu)
 • rodzaj oprocentowania - zmienne
 • rodzaj kapitalizacji – w okresie umownym zapadalnym 
 • okres lokaty STANDARD - lokata może być zakładana na okres 1, 3, 6, 12 i 24 miesięcy
 • oprocentowanie – wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania
 • waluta – wykaz walut określa Tabela oprocentowania
 • minimalna wpłata – wielkość minimalnej wpłaty na rachunek lokaty określa Tabela oprocentowania
 • brak możliwości dokonywania wpłat uzupełniających
 • brak możliwości dokonywania częściowych wypłat
 • zerwanie lokaty przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje, że nie są naliczane odsetki

KORZYŚCI:

 • możliwość wyboru dogodnego okresu lokaty (1, 3, 6, 12 i 24 miesiące)
 • możliwość założenia lokaty przez Internet - dla Klientów korzystających z obsługi rachunków za pośrednictwem bankowości internetowej EBO
 • możliwość założenia lokaty STANDARD w PLN oraz walutach  USD i EUR
 • odnawialność lokaty – nie musisz pilnować terminu zakończenia lokaty

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!