Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na działalność rolniczą
 2. Przeznaczenie – finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą
 3. Okres kredytowania - do 5 lat
 4. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 5.  Zabezpieczenie kredytu-
 • weksel in blanco
 • inna forma uzgodniona z Bankiem
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

KORZYŚCI:

 1. minimum formalności
 2. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 3. długi okres kredytowania – nawet do 5 lat
 4. wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach
 5. spłata kredytu może być dokonywana w ratach miesięcznych lub kwartalnych
 6. możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek kredytowy (kredyt obrotowy, kredyt w rachunku bieżącym) Druki i formularze dla rolników
 2. Kwestionariusz osobisty Druki i formularze dla rolników
 3. Tabela oprocentowania