Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt inwestycyjny

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt INWESTYCYJNY na działalność rolniczą, stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy
 2. Przeznaczenie – finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych, mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, w tym np. na:
 • zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonych do produkcji rolnej
 • zakup środków transportu
 • zakup innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej
 • zakup budynków lub budowli
 • zakup gruntów rolnych
 • budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli służących do produkcji rolnej
 • finansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
 1. Środki własne - minimum 10% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT)
 2. Okres kredytowania – maksymalnie do 20 lat
 3. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 4.  Zabezpieczenie kredytu-
 • weksel in blanco
 • inna forma uzgodniona z Bankiem
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

KORZYŚCI:

 1. minimum formalności
 2. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 3. długi okres kredytowania – nawet do 20 lat
 4. wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach
 5. spłata kredytu może być dokonywana w ratach miesięcznych lub kwartalnych
 6. możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek kredytowy Druki i formularze dla rolników
 2. Kwestionariusz osobisty Druki i formularze dla rolników
 3. Tabela oprocentowania