Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Druki i formularze dla rolników

Rachunki rozliczeniowe:

PDFWniosek o otwarcie rachunku pomocniczego (254,54KB)

PDFWniosek o wydanie blankietów czekowych (262,57KB)

PDFDyspozycja zlecenia stałego (ustanowienie/zmiana) (188,14KB)

PDFDyspozycja telefonicznej usługi na hasło (ustanowienie/ zmiana/ zablokowanie) (291,60KB)

PDFDyspozycja uaktywnienia usługi SMS (przekazywanie na telefon komórkowy informacji o saldzie rachunku) (374,64KB)

PDFZmiana dyspozycji usługi SMS (zgłoszenie zmiany numeru telefonu komórkowego) (259,46KB)

PDFRezygnacja z usługi SMS (326,49KB)

PDFDyspozycja zamknięcia rachunku (rachunek bieżący/ pomocniczy) (392,05KB)

> obrót dewizowy

DOCDyspozycja przekazu w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny).doc (439,00KB)

PDFOświadczenie (akceptacja wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją przelewu zagranicznego) (172,83KB)

Kredyty dla rolników:

> obrotowe, inwestycyjne, preferencyjne

PDFKwestionariusz Osobowy Rolnika (974,49KB)

PDFWniosek Inwestycyjny - Unia Biznes (955,63KB)

PDFWniosek Kredytowy - kredyt obrotowy, w rachunku bieżącym, rewolwingowy (1,02MB)

PDFWniosek Kredytowa - linia hipoteczna (938,19KB)

PDFWniosek Kredytowy - kredyt inwestycyjny, AGRO INWESTYCJA (1,10MB)

Bankowość Internetowa / mobilna EBO:

PDFWniosek o dostęp do SBI-EBO (257,40KB)

PDFRezygnacja z usługi SBI-EBO (184,13KB)

Karty:

PDFWniosek o wydanie karty dla klientów instytucjonalnych (Visa Business, MasterCard Business PayPass, Visa Business EURO) (548,07KB)
 

Tarcza Finansowa PFR:

XLSXFormularz zgłoszenia reklamacji umorzenie (29,05KB)