Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Lokata STANDARD dla firm

SZCZEGÓŁY:

 • rodzaj rachunku – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej dla klientów instytucjonalnych, przeznaczony do gromadzenia środków na warunkach określonych w umowie (za wyjątkiem lokat zawieranych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej EBO, gdzie potwierdzeniem otwarcia lokaty jest informacja umieszczona na wyciągu)
 • rodzaj oprocentowania - zmienne
 • rodzaj kapitalizacji – w okresie umownym zapadalnym 
 • okres lokaty STANDARD - lokata może być zakładana na okres 1, 3, 6, 12 i 24 miesięcy
 • oprocentowanie – wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania
 • waluta – wykaz walut określa Tabela oprocentowania
 • minimalna wpłata – wielkość minimalnej wpłaty na rachunek lokaty określa Tabela oprocentowania
 • brak możliwości dokonywania wpłat uzupełniających
 • brak możliwości dokonywania częściowych wypłat
 • zerwanie lokaty przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje, że nie są naliczane odsetki

KORZYŚCI:

 • możliwość wyboru dogodnego okresu lokaty (1, 3, 6, 12 i 24 miesiące)
 • możliwość założenia lokaty przez Internet - dla Klientów korzystających z obsługi rachunków za pośrednictwem bankowości internetowej EBO
 • możliwość założenia lokaty STANDARD w PLN oraz walutach  USD i EUR
 • odnawialność lokaty – nie musisz pilnować terminu zakończenia lokaty

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!