Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Lokata TYPU O/N "overnight" dla firm

SZCZEGÓŁY:

 • rodzaj rachunku – rachunek terminowej lokaty typu O/N „overnight”
 • charakterystyka lokaty – na podstawie zawartej umowy, po zamknięciu dnia operacyjnego, następuje automatyczne przeksięgowanie salda środków pieniężnych na rachunek lokaty typu O/N. Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy Klienta następnego dnia rano.
 • rodzaj oprocentowania – zmienne, ustalane wg. dziennej stawki WIBID O/N
 • rodzaj kapitalizacji – dzienna 
 • oprocentowanie – wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania
 • waluta – PLN
 • minimalna wpłata – wielkość minimalnej wpłaty na rachunek lokaty określa Tabela oprocentowania
 • lokata typu O/N (overnight) nie może być otwierana za pośrednictwem systemu bankowości internetowej

KORZYŚCI:

 • możliwość negocjacji warunków oprocentowania
 • środki wraz z odsetkami do dyspozycji już następnego dnia rano
 • największą zaletą lokaty O/N jest nieprzerwana dostępność środków
 • w sposób całkowicie nieuciążliwy, pozwoli na wygenerowanie dodatkowego dochodu

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!