Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      System Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI) dla firm         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

System Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI) dla firm

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj Klienta – usługa skierowana do klienta instytucjonalnego, posiadacza rachunku rozliczeniowego (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, Przedsiębiorstwa, Spółki, Stowarzyszenia, Fundacje, Jednostki samorządu terytorialnego i inne)  
 2. Karta mikroprocesorowa służy do akceptacji składanych dyspozycji, posiada certyfikat ważny przez 10 lat (od daty wydania)
 3. System SKBI (System Korporacyjnej Bankowości Internetowej) – usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji z rachunków bankowych Klienta oraz dostępu do innych produktów bankowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego
 4. Możliwości Systemu SKBI:
 • składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w walucie polskiej
 • podpisywanie przelewów przez więcej niż jedną osobę, w dowolnej kombinacji, zgodnie z kartą wzorów podpisów
 • różnicowanie uprawnień użytkowników pracujących w systemie - pozwala na rozdział czynności przygotowania przelewów od czynności ich podpisywania
 • tworzenie pojedynczych przelewów oraz paczek przelewów - pozwala na autoryzację (podpisanie) paczki przelewów przy jednokrotnym użyciu numeru PIN do podpisu elektronicznego
 • import przelewów z systemów eksploatowanych przez Klienta – systemu finansowo-księgowego czy kadrowo-płacowego
 • generowanie zestawień operacji - informacji o stanie rachunków rozliczeniowych (wyciągi bankowe)
 • tworzenie baz danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje
 • zakładanie oraz likwidowanie lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunku rozliczeniowym Klienta
 • generowanie raportów z operacji dokonywanych przez Internet z podziałem na rachunki bankowe, kontrahentów i płatników (rachunki wpłat masowych)
 • generowanie wydruków – potwierdzeń operacji bankowych

KORZYŚCI:

 1. niska opłata za prowadzenie rachunku
 2. możliwość podglądu salda oraz obrotów na rachunku za pośrednictwem Bankowości Internetowej (SKBI na kartę)
 3. swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych

Szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach usług Systemu SKBI znajdą Państwo w  zakładce Druki i formularze dla firm.

Szczegółowa Instrukcja obsługi dostępna po kliknięciu w zakładkę LOGOWANIE > Pomoc techniczna

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!