Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy     Komunikat dla Klientów Oddziału Banku w Strzelcach Opolskich       Lokata PEWNY ZYSK         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

System Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI) dla rolników

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj Klienta – klient instytucjonalny, posiadacz rachunku rozliczeniowego (m. in. dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą)  
 2. Karta mikroprocesorowa służy do akceptacji składanych dyspozycji, posiada certyfikat ważny przez 10 lat (od daty wydania)
 3. System Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI) – usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji z rachunków bankowych Klienta oraz dostępu do innych produktów bankowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego
 4. Możliwości Systemu SKBI:
 • składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w walucie polskiej
 • podpisywanie przelewów przez więcej niż jedną osobę, w dowolnej kombinacji, zgodnie z kartą wzorów podpisów
 • różnicowanie uprawnień użytkowników pracujących w systemie - pozwala na rozdział czynności przygotowania przelewów od czynności ich podpisywania
 • tworzenie pojedynczych przelewów oraz paczek przelewów - pozwala na autoryzację (podpisanie) paczki przelewów przy jednokrotnym użyciu numeru PIN do podpisu elektronicznego
 • import przelewów z systemów eksploatowanych przez Klienta – systemu finansowo-księgowego czy kadrowo-płacowego
 • generowanie zestawień operacji - informacji o stanie rachunków rozliczeniowych (wyciągi bankowe)
 • tworzenie baz danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje
 • zakładanie oraz likwidowanie lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunku rozliczeniowym Klienta
 • generowanie raportów z operacji dokonywanych przez Internet z podziałem na rachunki bankowe, kontrahentów i płatników (rachunki wpłat masowych)
 • generowanie wydruków – potwierdzeń operacji bankowych

KORZYŚCI:

 1. niska opłata za prowadzenie rachunku
 2. możliwość podglądu salda oraz obrotów na rachunku za pośrednictwem Bankowości Internetowej (SKBI na kartę)
 3. swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych

Szczegółowa Instrukcja obsługi dostępna po kliknięciu w zakładkę LOGOWANIE > Pomoc techniczna

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!