Profil Zaufany: Usługa mojeID już dostępna w Naszym Banku!      BLIK już dostępny w naszym Banku!         Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych          

Lokata Standard

SZCZEGÓŁY:

 • rodzaj rachunku – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej dla klientów instytucjonalnych, w tym dla wspólnot mieszkaniowych, przeznaczony do gromadzenia środków na warunkach określonych w umowie (za wyjątkiem lokat zawieranych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej SBI, SKBI, gdzie potwierdzeniem otwarcia lokaty jest informacja umieszczona na wyciągu)
 • rodzaj oprocentowania - zmienne
 • rodzaj kapitalizacji – w okresie umownym zapadalnym 
 • okres lokaty STANDARD - lokata może być zakładana na okres 1, 3, 6, 12 i 24 miesięcy
 • oprocentowanie – wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania
 • waluta – wykaz walut określa Tabela oprocentowania
 • minimalna wpłata – wielkość minimalnej wpłaty na rachunek lokaty określa Tabela oprocentowania
 • brak możliwości dokonywania wpłat uzupełniających
 • brak możliwości dokonywania częściowych wypłat
 • zerwanie lokaty przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje, że nie są naliczane odsetki

KORZYŚCI:

 • możliwość wyboru dogodnego okresu lokaty (1, 3, 6, 12 i 24 miesiące)
 • możliwość założenia lokaty przez Internet - dla Klientów korzystających z obsługi rachunków za pośrednictwem bankowości internetowej (SBI, SKBI)
 • możliwość założenia lokaty STANDARD w PLN oraz walutach  USD i EUR
 • odnawialność lokaty – nie musisz pilnować terminu zakończenia lokaty

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!