Koronawirus - jak działamy obecnie?      PROŚBA Komunikat dotyczący koronawirusa     Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      Lokata typu "O/N" overnight         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź Lokata typu "O/N" overnight na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata typu "O/N" overnight  e-Lokata  Lokata typu "O/N" overnight

Lokata typu "O/N" overnight

SZCZEGÓŁY:

 • rodzaj rachunku – rachunek terminowej lokaty typu O/N „overnight”
 • charakterystyka lokaty – na podstawie zawartej umowy, po zamknięciu dnia operacyjnego, następuje automatyczne przeksięgowanie salda środków pieniężnych na rachunek lokaty typu O/N. Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy Klienta następnego dnia rano, przy czym jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy dla Banku zwrot środków pieniężnych wraz z naliczonymi odsetkami, w tym za dni wolne od pracy, następuje w pierwszym dniu roboczym dla Banku. 
 • rodzaj oprocentowania – zmienne, ustalane wg. dziennej stawki WIBID O/N
 • rodzaj kapitalizacji – dzienna 
 • oprocentowanie – wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania
 • waluta –PLN
 • minimalna wpłata – wielkość minimalnej wpłaty na rachunek lokaty określa Tabela oprocentowania
 • lokata typu O/N (overnight) nie może być otwierana za pośrednictwem systemu bankowości internetowej

KORZYŚCI:

 • możliwość negocjacji warunków oprocentowania
 • środki wraz z odsetkami do dyspozycji już następnego dnia rano
 • największą zaletą lokaty O/N jest nieprzerwana dostępność środków
 • w sposób całkowicie nieuciążliwy, pozwoli na wygenerowanie dodatkowego dochodu

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!