Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Gwarancje de minimis KFG

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Leśnicy może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

  • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,
  • możliwość objęcia gwarancją kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu ( do 80% kwoty kapitału kredytu dla umów kredytowych zawartych do 31 grudnia 2023 r.)
  • maksymalna kwota gwarancji 3.500.000 PLN,
  • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 75 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 31 grudnia 2023 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (do 120 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 31 grudnia 2023 r.),
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
  • opłata roczna na rzecz BGK 0,5% od kwoty gwarancji ( brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zapraszamy do placówek Banku.

Gwarancje KFG

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0%.