Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Finał Konkursu „Kurs na zysk” 15.06.2013r. TVP Katowice - zakończony

Dnia 15 czerwca 2013r. (sobota) w TVP Katowice odbył się FINAŁ KONKURSU wiedzy ekonomicznej dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich „KURS NA ZYSK”. Przypomnijmy, że jako Bank jesteśmy współorganizatorem obok Orzesko- Knurowskiego Banku Spółdzielczego oraz Banku Spółdzielczego z Cieszyna.

Do finału przystąpili laureaci półfinałów, które odbyły się – powtórzmy - dnia 12 kwietnia br. w pięciu powiatach równocześnie: cieszyńskim, gliwickim, mikołowskim, opolskim i strzeleckim.

Z półfinałów zostali wyłonieni laureaci - po 3 osoby z każdego powiatu, którzy dnia 15 czerwca 2013r. (sobota) przyjechali do TVP Katowice, aby wziąć udział w uroczystym finale konkursu.

Finał został przeprowadzony w formie telewizyjnego quizu. Składał się z dwóch rund. Runda pierwsza polegała na udzieleniu przez uczestników odpowiedzi na 10 wspólnych pytań – zadawanych jednocześnie wszystkim 14 uczestnikom (1 uczestnik niestety nie mógł przyjechać na finał; szkoda, bo akurat z naszego opolskiego powiatu)!  Pytania miały formę testu wyboru, czyli były na nie odpowiedzi typu A, B, C, D. Uczestnicy odpowiadali siedząc przy osobnych stolikach na środku studia telewizyjnego;  przyciskając odpowiedni przycisk, na specjalnym „pilocie do głosowania”. Pytania odczytywała głośno prezenterka telewizyjna oraz równocześnie pojawiały się one na ekranie w studio. Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy mieli 15 sekund, po  upływie tego czasu poprawna odpowiedź na dane pytanie prezentowana była na ekranie. Ponadto po każdym pytaniu system prezentował ilość punków zdobytych przez poszczególnych uczestników. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy otrzymywali po 100 pkt.

Gra toczyła się o trzy nagrody główne (pieniężne) oraz dodatkowo o nagrody ufundowane przez Izby Adwokackie z Katowic i Opola, które mogło zdobyć dwóch „zawodników” (po 1 osobie ze szkoły średniej oraz gimnazjum), z największą ilością punktów za pytania prawnicze (pytania prawnicze sumowały się z całego konkursu, czyli punkty zdobyte w finale za pytania prawnicze, dodawane były do punktacji uzyskanej za poprzednie etapy konkursu). Po zakończeniu rundy I na ekranie została zaprezentowana suma punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników.

Runda II – miała charakter pytań indywidualnych. Każdy z uczestników losował piłeczkę z numerem pytania, natomiast pytania były odczytywane przez zaproszonych gości – partnerów, patronów oraz przedstawicieli organizatorów konkursu – m. in. przez Wiceprezes Gabrielę Waloszek. Na udzielenie odpowiedzi w rundzie II uczestnicy mieli także tylko 15 sekund. Za poprawną odpowiedź uzyskiwali 140 pkt.

W tej rundzie uczestnicy mogli korzystać z pomocy „grupy wsparcia”, a więc grupy przyjaciół (maksymalnie 3 osób), która przyjechała do studia wraz z uczestnikiem (koledzy, koleżanki ze szkoły). Można powiedzieć, że runda II miała charakter show, wciągała widownię w interakcję. Zarówno w rundzie I jak i II pytania dotyczyły zagadnień z zakresu finansów, prawa, bankowości oraz ekonomii. Nad poprawnością przebiegu finału czuwało jury w składzie pięcioosobowym. Członkiem jury z ramienia Banku Spółdzielczego w Leśnicy była Pani Wiceprezes Małgorzata Plachetka.

W finale wzięli udział:

 • z opolskiej grupy półfinałowej (12.04.2013r).

Łukasz Trojan (I miejsce; ZSO nr II w Opolu,  Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu);Sandra Zdzuj (II miejsce, ZSO nr II w Opolu,  Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu); niestety laureat III miejsca Tomasz Wacławek (ZSO nr II w Opolu,  Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu) nie mógł być obecny na finale.

 • ze strzeleckiej grupy półfinałowej (12.04.2013r.)

Anna Pawliczek (I miejsce,  CKZiU w Strzelcach Opolskich); Michał Piosek (II miejsce, Gimnazjum w Pawonkowie); oraz Romina Jasik (III miejsce, Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach).

I tak zwycięzcami finału zostali:

 • I miejsceŁukasz Trojan  (ZSO nr II w Opolu,  Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddz.Dwujęzycznymi im. M.Konopnickiej w Opolu);
 • II miejsceAleksandra Czempiel  (Zespół Szkół w Czerwionce – Leszczynach);
 • III miejsceRomina Jasik (Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach).

Zwycięzcom FINAŁU zostały wręczone nagrody w postaci dyplomów oraz czeków okolicznościowych o wartości brutto:

 • Za zajęcie I miejsca – 2.500 zł brutto
 • Za zajęcie II miejsca – 2.000zł brutto
 • Za zajęcie III miejsca – 1.500zł brutto

Nagrody dodatkowe – z izb adwokackich otrzymali:

 • Łukasz Trojan    - jako uczeń szkoły średniej z największą ilością punktów zdobytych za pytania prawnicze (ZSO nr II w Opolu,  Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu);
 • Joanna Węgrzyn - jako uczennica Gimnazjum, z największą ilością punktów zdobytych za pytania prawnicze (Gimnazjum nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Kubisza w Cieszynie)

Zwycięzcom nagród dodatkowych zostały wręczone tablety ufundowane przez Izby Adwokackie z Opola i Katowic.

Nagrody w postaci trzymiesięcznej płatnej praktyki w banku BGK otrzymali laureaci dwóch pierwszych miejsc:

 • Łukasz Trojan (praktyka w Oddziale Banku BGK w Opolu);
 • Aleksandra Czempiel (praktyka w Banku BGK w Katowicach). 

Cieszymy się niezmiernie, że aż dwie osoby z naszej czołówki półfinałowej, zajęły zwycięskie miejsca w finale! Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów podczas następnych edycji konkursu Kurs na zysk.

Przebieg finału Konkursu zaprezentowany był w TVP Katowice oraz TVP Opole.

Linki do artykułów nt. Finału Konkursu „Kurs na zysk”:

 1. http://www.bs.net.pl
 2. http://katowice.naszemiasto.pl
 3. http://slaskie.naszemiasto.pl
 4. http://www.nto.pl
 5. http://www.jaw.pl

Pobierz artukuły nt. Finału Konkursu „Kurs na zysk”:

 1. PDFFinał Kurs na zysk w Nowinach Krapkowickich dn. 25.06.2013.pdf (10,05MB)
 2. PDFFinał Kurs na zysk w NTO dn. 26.06.2013.pdf (410,63KB)
 3. PDFFinał Kurs na zysk w Strzelcu Op. dn.02.07.2013.pdf (889,33KB)