Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Konkurs dla Szkół Podstawowych

Czas trwania Konkursu:

od dnia 30 września 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Termin składania zgłoszeń:

do dnia 31 października 2013r.

Hasłem charakteryzującym SKO działające w szkołach podstawowych jest:

„Talenty dodajemy”

Celem konkursu jest:

„Popularyzowanie wśród dzieci ze szkół podstawowych pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku do pracy, a także wspieranie aktywności związanej z oszczędzaniem”

Jakie są trzy obowiązkowe zadania konkursowe?  

 • przeprowadzenie/ zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu o oszczędzaniu
 • przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia o tematyce związanej z oszczędzaniem (na większym niż 1 klasa forum)
 • zbiórka pieniędzy lub aukcja na określony cel (np. akcja GÓRA GROSZA, zbiórka pieniędzy na ubogą rodzinę, na chore dziecko, na doposażenie lub remont biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej, zbiórka na prezenty świąteczne dla dzieci z Domu dziecka, zbiórka na zakup i posadzenie drzew przy Szkole, etc. ).

Jeśli jedno z trzech zadań obowiązkowych nie zostanie wykonane, nie powoduje to dyskwalifikacji w konkursie, a jedynie odjęcie punktów za niezrealizowane działanie z ogólnej puli uzyskanych w konkursie punktów.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:

pisemne zgłoszenie przez Szkołę przystąpienia do Konkursu złożone w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu (termin podano powyżej)

Nagrody w etapie regionalnym i krajowym:

ETAP REGIONALNY:
I MIEJSCE (szkoły małe)

 • 2 000 zł dla SKO
 • 700 zł dla OPIEKUNA SKO

II MIEJSCE (szkoły małe)

 • 1 500 zł dla SKO
 • 500 zł dla OPIEKUNA SKO

I MIEJSCE (szkoły duże)

 • 2 000 zł dla SKO
 • 700 zł dla OPIEKUNA SKO

II MIEJSCE (szkoły duże)

 • 1 500 zł dla SKO
 • 500 zł dla OPIEKUNA SKO

ETAP KRAJOWY:
I MIEJSCE

 • 5 000 zł dla SKO
 • 1 500 zł dla OPIEKUNA SKO

II MIEJSCE

 • 4 000 zł dla SKO
 • 1 200 zł dla OPIEKUNA SKO

III MIEJSCE

 • 3 000 zł dla SKO
 • 1 000 zł dla OPIEKUNA SKO

Więcej informacji na stronie TalentowiSKO.pl oraz w Regulaminie Konkursu

DRUKI DO POBRANIA:

PDFRegulamin Konkursu Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym.pdf (253,71KB)

PDFzalacznik-1-zgloszenie-do-konkursu-dzis-oszczedzam-w-sko-jutro-w-banku-spoldzielczym.pdf (155,25KB)

PDFzalacznik-2-raport-konkurs-dzis-oszczedzam-w-sko-jutro-w-banku-spoldzielczym.pdf (449,66KB)

PDFZasady funkcjonowania SKO-Szk.Podstawowa.pdf (872,57KB)

PDFZałącznik 1 do Zasad funkcjonowania SKO.pdf (388,42KB)

PDFZałącznik 2 do Zasad funkcjonowania SKO.pdf (84,63KB)

XLSZałączniki 3-7 do Zasad funkcjonowania SKO.xls (80,00KB)

PDFZasady sprawowania patronatu nad SKO Szk.Podstawowa.-elem.zał.3.pdf (475,51KB)

PDFNagrody.pdf (1,29MB)