Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Konkurs dla Szkół Gimnazjalnych

Czas trwania Konkursu:

od dnia 30 września 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Termin składania zgłoszeń:

do dnia 31 października 2013r.

Hasłem charakteryzującym grupę gimnazjalną jest:

„Talenty mnożymy”

Założeniem konkursu jest:

„Pozyskanie funduszy na wybrany zespołowo cel, służący określonej społeczności”

Jaki może być CEL (przykłady)?

Może to być zbiórka pieniędzy na ubogą rodzinę, na chore dziecko, na doposażenie lub remont biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej, zbiórka na prezenty świąteczne dla dzieci z Domu dziecka, zbiórka na zakup i posadzenie drzew przy Szkole, etc.

W jaki sposób możecie pozyskać fundusze?

Organizując na przykład spektakl, przedstawienie, koncert, uzyskujecie w ten sposób środki ze sprzedaży biletów. Można także zorganizować sprzedaż świątecznych wypieków, targ używanych książek,

Wszystko zależy od Waszej kreatywności! Możecie nieść pomoc i radość innym ludziom!!

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:

pisemne zgłoszenie przez Szkołę przystąpienia do Konkursu złożone w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu (termin podano powyżej).  Zgłoszenie musi wskazywać:

 • cel, na który grupa będzie zbierała pieniądze,
 • główne działanie, za pośrednictwem którego grupa zamierza pozyskać środki na wybrany cel: np. aukcja, zbiórka, festiwal,
 • inne drobniejsze działania wspierające wybrany cel,
 • orientacyjne terminy realizacji zadań,
 • listę osób z grupy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań,
 • nazwisko osoby dowodzącej projektem (ucznia) oraz opiekuna projektu (nauczyciela)

Nagrody w etapie regionalnym i krajowym:

ETAP REGIONALNY:
I MIEJSCE

 • 2 000 zł nagrody dla SKO + 700 zł dofinansowania na cel wybrany do działań konkursowych
 • 700 zł dla OPIEKUNA SKO

II MIEJSCE

 • 1 500 zł nagrody dla SKO + 500 zł dofinansowania na cel wybrany do działań konkursowych
 • 500 zł dla OPIEKUNA SKO

ETAP KRAJOWY:
I MIEJSCE

 • 5 000 zł nagrody dla SKO + 3 000 zł dofinansowania na cel wybrany do działań konkursowych
 • 1 500 zł dla OPIEKUNA SKO

II MIEJSCE

 • 4 000 zł nagrody dla SKO + 2 000 zł dofinansowania na cel wybrany do działań konkursowych
 • 1 200 zł dla OPIEKUNA SKO

III MIEJSCE

 • 3 000 zł nagrody dla SKO + 1 000 zł dofinansowania na cel wybrany do działań konkursowych
 • 1 000 zł dla OPIEKUNA SKO

Więcej informacji na stronie TalentowiSKO.pl oraz w Regulaminie Konkursu

DRUKI DO POBRANIA:

PDFRegulamin Konkursu Spółdzielnia dobrych serc.pdf (220,44KB)

PDFzalacznik-1-zgloszenie-do-konkursu-spoldzielnia-dobrych-serc.pdf (235,48KB)

PDFzalacznik-2-raport-konkurs-spoldzielnia-dobrych-serc.pdf (405,86KB)

PDFZasady funkcjonowania SKO Szk.Gimnazjalna.pdf (873,17KB)

PDFZałącznik 1 do Zasad funkcjonowania SKO.pdf (388,42KB)

PDFZałącznik 2 do Zasad funkcjonowania SKO.pdf (84,63KB)

XLSZałączniki 3-7 do Zasad funkcjonowania SKO.xls (80,00KB)

PDFZasady sprawowania patronatu nad SKO.Szk.Gimnazjalna.pdf (475,51KB)

PDFNagrody.pdf (1,29MB)