Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Konkurs dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

Czas trwania Konkursu:

od dnia 30 września 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Termin składania zgłoszeń:

do dnia 31 października 2013r.

Hasłem jest:

„Talenty potęgujemy”

Założeniem konkursu jest:

„ Sporządzenie przez uczestników Konkursu planu na własny biznes”

Jeśli więc masz w głowie pomysł w jaki sposób możesz zarabiać pieniądze przygotuj biznesplan i weź udział konkursie!!

Kto może zostać uczestnikiem Konkursu?

W Konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub grupy ze szkół ponadgimnazjalnych”

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:

pisemne zgłoszenie przystąpienia do Konkursu złożone przez ucznia bądź grupę uczniów w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu (termin podano powyżej). Zgłoszenie musi zawierać:

  • przedstawienie pomysłu na własny biznes,
  • nazwisko osoby indywidualnej tworzącej biznesplan lub w przypadku grupy nazwiska członków grupy ze wskazaniem osoby dowodzącej projektem.

Nagrody w etapie regionalnym i krajowym:

ETAP REGIONALNY:
I MIEJSCE – 2 000 zł
II MIEJSCE – 1 500 zł

ETAP KRAJOWY:
I MIEJSCE – 5 000 zł
II MIEJSCE – 4 000 zł
III MIEJSCE – 3 000 zł

Więcej informacji na stronie TalentowiSKO.pl oraz w Regulaminie Konkursu

DRUKI DO POBRANIA:

PDFRegulamin Konkursu Inkubator szkolnych biznesów.pdf (185,39KB)

PDFzalacznik-1-zgloszenie-do-konkursu-inkubator-szkolnych-biznesow.pdf (187,21KB)

PDFzalacznik-2-raport-konkurs-inkubator-szkolnych-biznesow.pdf (549,47KB)

PDFNagrody.pdf (1,28MB)