Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Karta Visa Business Debetowa dla wspólnot mieszkaniowych

SZCZEGÓŁY:

 • międzynarodowa karta płatnicza powiązana z rachunkiem rozliczeniowym
 • wydawana na 3 lata
 • umożliwia Posiadaczowi  karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą
 • umożliwia ustalenia przez Posiadacza dziennych limitów transakcyjnych
 • umożliwia sprawdzenie aktualnej wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę 
 • posiadaczem karty może być dowolna osoba wskazana przez Posiadacza rachunku (pracownicy)
 • do rachunku może być wydana dowolna liczba kart (z tym że jednemu Posiadaczowi karty może być wydana tylko jedna karta)
 • umożliwia kontrolę wydatków pracowników oraz pozwala wyeliminować system zaliczek
 • umożliwia Posiadaczowi dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą
 • umożliwia kontrolowanie aktualnego stanu rachunku dzięki dostępowi do konta on-line

LIMITY KARTY:

 • maksymalny dzienny limit dla transakcji gotówkowych  30.000 zł
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych  50.000 zł

KORZYŚCI:

 • możliwość płacenia za towary i usługi
 • pełna kontrola środków
 • nieograniczony dostęp do środków zgromadzonych na koncie
 • szybkość i komfort - środki, które wpływają na rachunek klienta w tej samej chwili są do jego dyspozycji
 • możliwość dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą
 • łatwy i szybki dostęp do gotówki - wypłata gotówki BEZ PROWIZJI na terenie całego kraju w bankomatach Spółdzielczej sieci Bankomatowej1)
 • możliwość dokonywania wypłat z bankomatów w Polsce i na całym świecie

BEZPIECZEŃSTWO:

Zagubienie karty Visa Business Debetowa (online) należy bezzwłocznie zgłosić:

 • telefonicznie pod numerem tel.: + 48 86 215 50 50 - czynny całą dobę
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA
 • osobiście lub telefonicznie w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA
 • za pośrednictwem portalu kartowego https://www.kartosfera.pl/ (właściciel certyfikatu: IT CARD Centrum Technologii Platniczych SA)
 1. Lista bankomatów dostępna  w zakładce: KONTAKT > Lokalizacja Placówek i bankomatów > Bankomaty bezprowizyjne

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!