Faktoring       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Faktoring

FAKTORING-plakat FAKTORING

Pomagamy mikro stać się makro

Czym jest FAKTORING?

Faktoring to zobowiązanie ze strony Banku (faktora) do odpłatnego świadczenia przez określony czas usług na rzecz klienta, obejmujących w szczególności finansowanie poprzez nabywanie wierzytelności i inkasowanie wierzytelności od dłużnika.

Faktoring stanowi szeroki zakres usług pozwalający w pierwszej kolejności poprawić firmie płynność finansową oraz efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności.

Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. W chwili wykupu wierzytelności handlowych, odbiorca staje się dłużnikiem Faktora (Banku) i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z zakupu towaru lub usługi.

Jakie są korzyści z usługi faktoringowej?

  • poprawa rentowności przedsiębiorstwa
  • wzrost obrotów firmy bez angażowania środków własnych
  • poprawa wiarygodności w oczach dostawców i instytucji finansowych - banków
  • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • poprawa wskaźników i struktury bilansu
  • możliwość uzyskania rabatów u swoich Dostawców

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy oraz na stronie bpsfaktor.pl

Serdecznie zapraszamy!