Komunikat IKE       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Komunikat IKE

KOMUNIKAT

uprzejmie informujemy, że stosownie do Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2014 (M.P. z 11.12.2013r. poz. 996)

wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE)

w roku 2014 wynosi 11.238,00 zł.