Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Karta zbliżeniowa VISA PayWave

SZCZEGÓŁY:

 • międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla posiadaczy kont osobistych (osób fizycznych)
 • wydawana na 5 lat
 • każda transakcja powyżej 100 zł. jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem
 • środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
 • umożliwia dokonywanie transakcji  bezgotówkowych w placówkach handlowo – usługowych w kraju i zagranicą; bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat
 • umożliwia dokonywanie transakcji w Internecie
 • umożliwia sprawdzenie stanu środków na rachunku w bankomacie  
 • umożliwia dokonanie zmiany kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę

LIMITY KARTY:

 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki 5.000 zł
 • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych 20.000 zł
 • wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 100 zł dla jednorazowej transakcji

KORZYŚCI:

 • łatwy i szybki dostęp do gotówki - wypłata gotówki BEZ PROWIZJI na terenie całego kraju w bankomatach Spółdzielczej sieci Bankomatowej1)
 • możliwość dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą
 • możliwość dokonywania płatności w Internecie

BEZPIECZEŃSTWO:

Zagubienie karty Visa należy bezzwłocznie zgłosić:

 • telefonicznie pod numerem + 48 86 215 50 50, + 48 828 828 828 - czynne całą dobę;
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA
 • osobiście lub telefonicznie w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA
 • za pośrednictwem portalu kartowego https://www.kartosfera.pl/ (właściciel certyfikatu: IT CARD Centrum Technologii Platniczych SA)

Do karty automatycznie przysługuje bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA obejmujący:

 • ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
 • ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez posiadacza karty z bankomatu
 • ubezpieczenie zakupionego towaru
 • ubezpieczenie mienia

DODATKOWE INFORMACJE

Karta zbliżeniowa VISA payWave

Posiada wszystkie cechy standardowej karty debetowej. Można nią dokonywać transakcji bezgotówkowych w punktach oznaczonych symbolem VISA, wypłacać pieniądze z bankomatu lub płacić za zakupy w Internecie. Dodatkowo posiada nową funkcjonalność w postaci płatności zbliżeniowej, która pozwala na dokonywanie płatności do kwoty 100 zł szybciej i wygodniej – bez użycia kodu PIN.

Co to jest karta zbliżeniowa?

W karcie zbliżeniowej została umieszczona niewielkich rozmiarów antena umożliwiająca połączenie z terminalem POS i dokonanie szybkich płatności. Karta zbliżeniowa działa i wygląda jak zwykła karta debetowa z chipem lub paskiem magnetycznym. Można jej używać we wszystkich punktach akceptujących karty VISA na całym świecie. Dodatkowo została opatrzona specjalnym znakiem graficznym, symbolizującym płatności zbliżeniowe:

Jak działa karta zbliżeniowa?

Dzięki funkcjonalności zbliżeniowej zapłacisz jeszcze szybciej! Nie musisz już pamiętać o noszeniu drobnych pieniędzy, by zapłacić szybko za kawę, gazetę czy inne nieduże zakupy. Kartą zbliżeniową zapłacisz jeszcze szybciej niż gotówką. Wystarczy, że zbliżysz kartę do terminala wyposażonego w czytnik zbliżeniowy.

Jak płacić zbliżeniowo?

To bardzo proste:

 • poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić zbliżeniowo,
 • sprzedawca wprowadzi kwotę do zapłaty, która następnie wyświetli się na czytniku,
 • sprawdź kwotę, jeżeli jest poprawna zbliż swoją kartę do czytnika,
 • po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyświetli się komunikat, że płatność została przyjęta.

Transakcje do 100 zł nie wymagają wprowadzenia kodu PIN podczas autoryzacji, jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do kwoty 100 zł i wszystkie powyżej 100 zł dokonywane zbliżeniowo wymagają kodu PIN i /lub autoryzacji podpisem.

 Dla kogo przeznaczona jest karta zbliżeniowa VISA payWave?

Karta zbliżeniowa VISA payWave przeznaczona jest dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (kont osobistych), którzy cenią komfort, swobodę finansową, a także szybkość dokonywania płatności za towary i usługi.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o karcie zbliżeniowej VISA payWave?

Płatności kartą zbliżeniową są bezpieczne – Umieszczony w niej mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się na kilka sekund, na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm). Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazanych tą drogą.

Nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacimy dwa razy – Wszystkie terminale są tak oprogramowane, by informacje z karty zostały odczytane tylko raz w trakcie dokonywania transakcji na zasadzie „jedna transakcja jedną kartą”. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.

Nie ma ryzyka, że zbliżeniową kartą przypadkowo zapłacimy za nie swoje zakupy – Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje „bezczynna”. Przy płatnościach zbliżeniowych, mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma wyraźny sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje „bezczynny” – aktywuje się, na krótką chwilę, dopiero na polecenie terminala płatniczego po tym, gdy sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.

Lista bankomatów dostępna  w zakładce: KONTAKT > Lokalizacje placówek i bankomatów > Bankomaty bezprowizyjne

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

oraz na stronie internetowej www.visa.pl

Serdecznie zapraszamy!