Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt Wspólny Remont

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu –kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych
 2. Przeznaczenie – finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją nieruchomości będącej w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej (np. remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.). Może być także przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Wspólnotę z własnych środków z uwzględnieniem pewnych warunków:
 • refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przez datą złożenia wniosku o kredyt;
 • poniesione wydatki są udokumentowane;
 • zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Wspólnoty w kosztach inwestycji

Wymagane jest dokumentowanie celowości wykorzystania kredytu.

 1. Okres kredytowania –  do 20 lat
 2. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 3. Zabezpieczenie kredytu
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami rozliczeniowymi Wspólnoty (bieżącym i/lub pomocniczymi);
 • cesja wierzytelności z tytułu wpłat członków Wspólnoty na fundusz remontowy;
 • cesja praw z umowy (polisy) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • inna forma uzgodniona z Bankiem

KORZYŚCI:

 1. możliwość uzyskania karencji w spłacie kwoty kredytu
 2. zabezpieczenie spłaty kredytu dostosowane do specyfiki funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 3. możliwość otrzymania premii termomodernizacyjnej z BGK
 4. możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo- odsetkowych  (metoda annuitetowa) lub w ratach malejących
 5. możliwość finansowania nawet do 100% inwestycji
 6. długi okres kredytowania do 20 lat

 

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. PDFWzór Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (346,43KB)
 2. PDFInformacje uzupełniające (284,98KB)
 3. PDFPodstawowe informacje o wspólnocie (312,00KB)
 4. PDFBudżet Wspólnoty Mieszkaniowej (283,12KB)