Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Druki i formularze dla wspólnot mieszkaniowych

Rachunki rozliczeniowe:

PDFWniosek o otwarcie rachunku pomocniczego (254,54KB)

PDFWniosek o wydanie blankietów czekowych (262,57KB)

PDFDyspozycja telefonicznej usługi na hasło (ustanowienie/ zmiana/ zablokowanie) (291,60KB)

PDFDyspozycja uaktywnienia usługi SMS (przekazywanie na telefon komórkowy informacji o saldzie rachunku) (374,64KB)

PDFZmiana dyspozycji usługi SMS (zgłoszenie zmiany numeru telefonu komórkowego) (259,46KB)

PDFRezygnacja z usługi SMS (326,49KB)

PDFDyspozycja zamknięcia rachunku (rachunek bieżący/ pomocniczy) (392,05KB)

> Obrót dewizowy

DOCDyspozycja przekazu w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny).doc (439,00KB)

PDFOświadczenie (akceptacja wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją przelewu zagranicznego) (172,83KB)

Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych:

> Kredyt Wspólny Remont

PDFLista wymaganych dokumentów (340,32KB)

PDFWniosek o kredyt inwestycyjny "Wspólny remont" (514,88KB)

PDFPodstawowe informacje o wspólnocie (312,00KB)

PDFBudżet Wspólnoty Mieszkaniowej (283,12KB)

PDFInformacje uzupełniające (284,98KB)

PDFBudżet remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej (271,62KB)

PDFWzór Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (346,43KB)

Bankowość Internetowa / mobilna- EBO:

PDFWniosek o dostęp do SBI-EBO (257,40KB)

PDFRezygnacja z usługi SBI-EBO (184,13KB)

Karty:

PDFWniosek o wydanie karty dla klientów instytucjonalnych (Visa Business, MasterCard Business PayPass, Visa Business EURO) (548,07KB)
 

Tarcza Finansowa PFR:

XLSXFormularz zgłoszenia reklamacji umorzenie (29,05KB)