Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Konkursy w ramach Programu TalentowiSKO dobiegły końca

Dnia 30 kwietnia br. dobiegły końca konkursy w ramach Programu TaletontowiSKO. Do Konkursu p.n. ” Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”Talenty dodajemy,  zgłosiło się 10 Szkół Podstawowych z terenu działania naszego Banku.

Przypomnijmy - warunkiem przystąpienia do Konkursu było złożenie do dnia 31 października 2013r. załącznika nr 1 tj. zgłoszenia, w jednej z placówek naszego Banku.

Szkolne Kasy Oszczędności musiały podejmować szereg działań w okresie od października 2013 do końca kwietnia 2014r.  przewidzianych w ramach konkursu. Najmłodsi członkowie SKO, a więc uczniowie Szkół Podstawowych, mieli za zadanie zorganizować konkurs o oszczędzaniu, przedstawienie na temat związany z finansami oraz aukcję (zbiórkę pieniędzy) na określony cel.

Następnie do 07 maja br. opiekunowie SKO musieli złożyć w Banku raport (sprawozdanie) z przeprowadzonych w ramach konkursu działań wraz z dokumentacją w formie KRONIKI (przedstawionej tradycyjnie lub elektronicznie). Wszelkie wydarzenia oraz przedsięwzięcia podejmowane przez talentowiczów opiekunowie opisywali w KRONICE lub/ oraz  na BLOGU.

Do dnia 07 maja 2014r. Raporty z udziału w Konkursie złożyło 8 Szkół. Raporty wraz z dokumentacją zostały przekazane do Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A. we Wrocławiu.

 Teraz czekamy na rozstrzygnięcie I etapu Konkursu na szczeblu regionalnym (Komisja ma czas na dokonanie oceny do dnia 31 maja 2014r.). Natomiast wyniki II etapu tj. krajowego, poznamy po 10 czerwca 2014r.

Naszym Szkolnym Kasom Oszczędności życzymy powodzenia! Oczywiście nie tylko na etapie regionalnym, ale i krajowym.