harmonogram zebrań grup członkowskich   |||   2 czerwca (pt) zmiana czasu pracy   |||   Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

W przypadku utraty/ kradzieży dokumentu tożsamości

należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w dowolnej placówce Banku

I DOKONAĆ ZASTRZEŻENIA!

Co należy zrobić w sytuacji zagubienia/ utraty/ kradzieży ważnych dokumentów?

 1. Powiadomić jedną z placówek banku, w którym posiadamy rachunek lub którego jesteśmy stałym Klientem;  W sytuacji, gdy nie mamy konta bankowego, w Banku, który przyjmuje zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów - lista banków znajduje się na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl) - tak postępujemy zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży;
 2. Złożyć wniosek o zastrzeżenie dokumentu - dyspozycja jest potrzebna aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu DZ;
 3. Powiadomić najbliższą jednostkę policji jeśli dokument został utracony w wyniku kradzieży;
 4. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument.

Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dane o utraconym dokumencie zostaną przekazane do Centralnej Bazy Danych Systemu DZ.

Następnie informacja o zastrzeżonym dokumencie zostanie automatycznie przekazana do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu DZ!

Dokumenty bądź przedmioty podlegające zastrzeganiu:

 1. DO         dowód osobisty,
 2. DT          dowód tymczasowy,
 3. PP           paszport,
 4. PJ           prawo jazdy,
 5. KM        książeczka marynarska,
 6. KW        książeczka wojskowa,
 7. CZ          czek,
 8. KO         książeczka oszczędnościowa do rachunku z wkładami płatnymi na każde żądanie (książeczka obiegowa),
 9. RN         rachunek bankowy,
 10. ZG          dokument zagraniczny,
 11. DR         dowód rejestracyjny,
 12. ST          stempel,
 13. TC          czek podróżny,
 14. SP           karta stałego pobytu

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.dokumentyzastrzezone.pl

W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji. Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i instytucji korzystających z Systemu. Na życzenie Klienta może być wydane pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.