Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Dyplomy dla uczniów z Sieroniowickiej Szkoły

W dniu  27 czerwca 2014r podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w szkole filialnej w Sieroniowicach, uczestniczyli przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Leśnicy: Małgorzata Plachetka – wiceprezes Zarządu Banku oraz Irena Wenszka – dyrektor oddziału Banku w Ujeździe.

Podczas gali nastąpiło wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników SKO oraz dyplomów i czeków dla szkoły za zajęcie I miejsca na szczeblu regionalnym i krajowym w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”.

Przedstawiciele Banku podziękowali uczniom, ich rodzicom i opiekunom, dyrekcji szkoły, a zwłaszcza Pani Grażynie Janiczuk - opiekunce grupy SKO, za współpracę i aktywną rolę w realizacji Programu TalentowiSKO.