Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Dyplomy dla uczniów z Sieroniowickiej Szkoły

W dniu  27 czerwca 2014r podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w szkole filialnej w Sieroniowicach, uczestniczyli przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Leśnicy: Małgorzata Plachetka – wiceprezes Zarządu Banku oraz Irena Wenszka – dyrektor oddziału Banku w Ujeździe.

Podczas gali nastąpiło wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników SKO oraz dyplomów i czeków dla szkoły za zajęcie I miejsca na szczeblu regionalnym i krajowym w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”.

Przedstawiciele Banku podziękowali uczniom, ich rodzicom i opiekunom, dyrekcji szkoły, a zwłaszcza Pani Grażynie Janiczuk - opiekunce grupy SKO, za współpracę i aktywną rolę w realizacji Programu TalentowiSKO.