Promocja 0 zł rachunek dla Firm i Wspólnot mieszkaniowych <> Promocja kredyt Mój Dom marża 1,95% <> Proces umorzeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 <> Wnioski 500+ w BS Leśnica

Dyplomy dla uczniów z Sieroniowickiej Szkoły

W dniu  27 czerwca 2014r podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w szkole filialnej w Sieroniowicach, uczestniczyli przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Leśnicy: Małgorzata Plachetka – wiceprezes Zarządu Banku oraz Irena Wenszka – dyrektor oddziału Banku w Ujeździe.

Podczas gali nastąpiło wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników SKO oraz dyplomów i czeków dla szkoły za zajęcie I miejsca na szczeblu regionalnym i krajowym w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”.

Przedstawiciele Banku podziękowali uczniom, ich rodzicom i opiekunom, dyrekcji szkoły, a zwłaszcza Pani Grażynie Janiczuk - opiekunce grupy SKO, za współpracę i aktywną rolę w realizacji Programu TalentowiSKO.