Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Zapraszamy Szkoły do udziału w Programie TalentowiSKO

Przypomnijmy - Program TalentowiSKO uczy dzieci i młodzież przedsiębiorczości, zaradności, oszczędzania oraz właściwego zarządzania pieniędzmi. Opracowany został z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

To doskonały sposób na poszerzenie edukacji w zakresie finansów poprzez naukę, zabawę, rozwijanie własnych talentów, wspólne działanie oraz pomaganie innym.

Nauczyciele szkół uczestniczących w programie, na platformie www.TalentowiSKO.pl w zakładce SZKOŁA; mogą skorzystać z gotowych scenariuszy zajęć, kart pracy i wielu innych pomocy dydaktycznych opracowanych przez fachowców.

W ramach Programu funkcjonują 3 konkursy, przygotowane odpowiednio dla szkół:

  • dla szkół podstawowych  - konkurs pn. „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym – talenty dodajemy”, w ramach którego uczestnicy muszę przygotować konkurs o oszczędzaniu, przedstawienie na temat związany z finansami oraz przeprowadzić aukcję na wspólnie wybrany cel;
  • dla szkół gimnazjalnych – konkurs pn. ”Spółdzielnia dobrych serc – Talenty mnożymy”, w ramach którego uczestnicy muszą przygotować oraz przeprowadzić aukcję (zbiórkę pieniędzy) na szczytny cel, wspierający na przykład lokalną społeczność;
  • dla szkół ponadgimnazjalnych – konkurs pn. „Inkubator szkolnych biznesów – Talenty potęgujemy, który polega na opracowaniu przez uczestników pomysłu na własny biznes.

Harmonogram

  • 30 września - start Konkursów
  • do 31 października - Szkoła zgłasza chęć przystąpienia do Konkursu do naszego Banku (do placówki Banku, w której posiada rachunek SKO)
  • do 15 listopada - Bank Spółdzielczy zgłasza chęć przystąpienia do Konkursu do właściwego Oddziału Regionalnego lub Wojewódzkiego Banku BPS
  • do 7 maja - Szkoła składa sprawozdanie z zadań konkursowych do naszego Banku
  • do 15 maja - Bank Spółdzielczy przesyła sprawozdanie szkoły do właściwej Regionalnej lub Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
  • do 31 maja - rozstrzygnięcie I etapu
  • do 10 czerwca - rozstrzygnięcie II etapu

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!