Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Bezpieczny Kredyt

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – dowolny cel konsumpcyjny
 3. Maksymalna kwota kredytu  -  50.000,00 zł
 4. Okres kredytowania - do 5 lat
 5. Oprocentowanie kredytustała stopa procentowa w stosunku rocznym
 6.  Zabezpieczenie kredytu-
 • weksel in blanco
 • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Ubezpieczenie oferowane jest w Banku, w ramach umowy grupowego ubezpieczenia oraz ma charakter obligatoryjny. W przypadku kredytu do 20.000,00 zł. koszt ochrony ubezpieczeniowej naliczany jest od kwoty kredytu jednorazowo z góry za cały okres ochrony. W przypadku kredytu powyżej 20.000,00 zł. istnieje możliwość poniesienia kosztów ochrony ubezpieczeniowej w ratach.
 1. w zakresie podstawowym: śmierć, trwała niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, oraz opcja dodatkowa utrata pracy
 2. w zakresie rozszerzonym: śmierć, trwała niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, poważne zachorowanie, oraz opcja dodatkowa utrata pracy.

OPROCENTOWANIE I OPŁATY:

 1. Oprocentowanie STAŁE9,90% w stosunku rocznym
 2. Prowizja – 2,00%
 3. Opłata przygotowawcza – 0,50%

KORZYŚCI:

 1. dogodny okres kredytowania
 2. przystępna cena
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD –  BEZPIECZNY KREDYT

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla kredytu  BEZPIECZNY KREDYT  na dzień 01.07.2022 r.:

dla 5.000,00 zł  kredytu spłaconego w 48 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości  126,62 zł z oprocentowaniem stałym 9,90 % w stosunku rocznym RRSO wynosi 14,60 %.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1.420,54  zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu w wysokości 100,00 zł (2,00%)
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  25,00 zł
 • suma odsetek za cały okres kredytowania  1.077,54 zł
 • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 218,00 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6.420,54  zł

Szczegóły oferty, w tym warunki ubezpieczenia oraz taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania