Koronawirus - jak działamy obecnie?      PROŚBA Komunikat dotyczący koronawirusa     Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      Bezpieczny Kredyt         Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź Bezpieczny Kredyt na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Bezpieczny Kredyt  e-Lokata  Bezpieczny Kredyt

Bezpieczny Kredyt

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – dowolny cel konsumpcyjny
 3. Maksymalna kwota kredytu  -  50.000,00 zł
 4. Okres kredytowania - do 5 lat
 5. Oprocentowanie kredytustała stopa procentowa w stosunku rocznym
 6.  Zabezpieczenie kredytu-
 • weksel in blanco
 • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Ubezpieczenie oferowane jest w Banku, w ramach umowy grupowego ubezpieczenia oraz ma charakter obligatoryjny. W przypadku kredytu do 20.000,00 zł. koszt ochrony ubezpieczeniowej naliczany jest od kwoty kredytu jednorazowo z góry za cały okres ochrony. W przypadku kredytu powyżej 20.000,00 zł. istnieje możliwość poniesienia kosztów ochrony ubezpieczeniowej w ratach.
 1. w zakresie podstawowym: śmierć, trwała niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, oraz opcja dodatkowa utrata pracy
 2. w zakresie rozszerzonym: śmierć, trwała niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, poważne zachorowanie, oraz opcja dodatkowa utrata pracy.

OPROCENTOWANIE I OPŁATY:

 1. Oprocentowanie STAŁE6,00% w stosunku rocznym
 2. Prowizja – 2,00%
 3. Opłata przygotowawcza – 0,50%

KORZYŚCI:

 1. dogodny okres kredytowania
 2. przystępna cena
 3. minimum formalności
 4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Bank udziela kredytu w PLN.

Wyliczenia reprezentatywne dla Bezpiecznego kredytu na dzień 11.02.2020 r.

dla 5.000,00 zł  kredytu spłaconego w 48 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 117,43 zł. z oprocentowaniem stałym 6,00% w stosunku rocznym. RRSO wynosi 10,07%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 971,13 zł składa się:

 • prowizja za przyznanie kredytu w wysokości 100,00 zł (2,00%)
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  25,00 zł
 • suma odsetek za cały okres kredytowania 634,93 zł
 • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 211,20 zł

Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5.971,13 zł

Informacja wg stanu na  11.02.2020 r.

Szczegóły oferty, w tym warunki ubezpieczenia oraz taryfa opłat i prowizji bankowych dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania